6

לאן נעלמו 40 מיליארד שקל כספי הגרעון, ומי בפועל נהנה מהכסף הזה ?

בשנת 2012 חרגה הממשלה מתקציבה ב 40 מיליארד שקל, אבל הכסף שהודפס נעלם ונבלע בחור שחור, הכסף לא השפיע על המשק משום שאם היה מגיע ונשפך למשק ,הרי שהיה מייצר אינפלציה מטורפת. אם היה מחולק לכל אזרחי המדינה הרי מדובר… המשך לקרוא