1

המחזור בבורסה לניירות ערך -המכשיר היעיל לניבוי הצלחת או כשלון "תוכנית לפיד".

הבורסה תהייה הראשונה שתראה אם " התוכניות הכלכלית של לפיד " להקלת נטל יוקר המחיה בעוד שנתיים הצליחה, לא העיתונאים, לא הקואליציה, ולא האופוזיציה, כי הבורסה לניירות ערך היא הכלי המצביע על כמות הכסף הנזיל הפנוי בכיסי המעמד הבינוני ,ועל… המשך לקרוא