1

תיק האחות רות מרלינג שעבדה ב" צים" התגלה בארכיון המדינה- "פרשת ילדי תימן" מסתמנת כנסיון הונאה.

 

 

 

 

זאת האחות רות מרלינג ז"ל שהוטח בה כי לכאורה היתה שותפה להעברת וחטיפת ילדים תימנים לארצות הברית בזמן שרותה על אונית צי"ם "גלילה" במסגרת "מבצע פסים", כעת מסתבר כי מדובר בבלוף המאה ,הונאת הציבור  כנסת ישראל, והוצאת דיבה חמורה על אדם, זאת לאחר שתיקה האישי מלא מסמכים (לינק לתיק בארכיון המדינה נמצא למטה) המתעדים את שרותה המלא צים בין השנים 1957-1970 נמצא בשלמותו בארכיון המדינה.

התגלה בארכיון המדינה מאגר תיקי חקירה מוועדות שלגי ובהלול שיתכן והוסתר מ"וועדת קדמי" כדי לנפח את גל  השמועות בפרשת ילדי תימן  – כל התיקים יחשופ בימים הקרובים .

תיק שירותה בחברת צים שקוטלג  בארכיון המדינה תחת המילים "תיק שהם" סותר כל פרט שנמסר לציבור ב"פרשת ילדי תימן" על ידי "העמותות למען ילדי תימן " ו"הוועדה לחקר האמת" בכנסת , וכל קשר להמצאה הקרוייה "מבצע כותונת פסים"- העברת ילדים תימנים לארצות הברית (שם משפחתה עוות במכוון – וחברת צי"ם לא מוזכרת בשמה על כריכת התיק) . . .

מעיון בתיק רות מרלינג ז"ל מסתבר כי האחות רות מרלינג שהושאלה מבית חולים הדסה ירושליים לאור בקשת אנשי משרד הבריאות (הש.ר.ל ) להקים במהירות בית חולים חרום לילדים בראש העין להצלת ילדי העולים מתימן,  בניהול הדסה ירושליים, היא סיימה את תפקידה בבית החולים לילדים ראש העין עים סגירתו בחודש נובמבר 1951 ומשם המשיכה ללימודי רפואה בירושליים, אך כשאזל כספה הלכה לעבוד בחברת צים רק בשנת 1957  לאחר 6 שנים ועד שנת 1970. על אוניות הנוסעים המפוארות "תיאודור הרצל" ו"ציון "וזאת הרבה לאחר סיום "פרשת ילדי תימן" , כך נתפרה בשיטתיות  "עלילת דם" שאין דומה לה על עובדי ציבור  על ידי חיבור קטעי מציאות,בחוט תפירה גס.

רות מרלינג שהיתה בחיים בזמן ועדת קדמי  וועדות החקירה הקודמות אך לא זומנה משום מה לעדות בוועדת קדמי על ידי החוקר יוסי יוסיפוב, משום שיכלה לסתור את כל השמועות שהופצו ברגע אחד ולחסל את תיאוריית "מבצע כתונת פסים" . . מתבבר שמדובר לכאורה בדפוס פעולה חוזר של החוקר הראשי בוועדה שחייב להחקר כשמספר רב של אנשים חיים שידעו דברים, לא זומנו לתת עדות כי יכלו לסתור לחלוטין את סיפור החטיפות .

תיק השרות ב"צים של" האחות רות מרלינג בארכיון המדינה – מתברר ש"פרשת ילדי תימן" היא ההונאה הגדולה במאה העשרים המכפישה את דמותם של אנשי רפואה, חברות מסחריות, ואנשים שונים, תוך נסיון נסיון לנצל את מימד הזמן להסתרה וזיוף של מסמכי וועדות חקירה לצורך מינוף הפרשה ללא הבאת עובדות בסיסיות אלא שמועות ללא בסיס הגיוני בתקשורת בלבד .

עמוד תיק / פריט

 

 

קיימת זכות תביעה ליורשי רות מרלינג ז"ל וחברת צי"ם על הוצאת דיבה בגין האשמה ללא ביסוס בחטיפה /שיתוף פעולה בחטיפת ילדים .

מכיוון שמדובר בהאשמות חמורות ביותר לחטיפת ילדים, ויתכן גם סיוע לרצח, תיקים שאינם נסגרים לעד, הרי שליורשיה של רות מרלינג ז"ל הזכות לתבוע את "הוועדה לחקר האמת" בכנסת, ואת כל אלו שהכפישו את דמותה בהאשמתה לכאורה בחטיפות ,או בסיוע לחטיפות ילדים, במסגרת ההכפשה שכונתה "מבצע כתונת פסים " שהומצאה על ידי אנשי עוזי משולם ו"הוועדה לחקר האמת " ב"פרשת ילדי תימן" בכנסת בראשות ח"כ נורית קורן .ברור לחלוטין שיורשיה יאותרו והמידע יימסר להם כדי שיפעלו בעוצמה לניקוי שמה ושמם.

המידע שהתגלה הוסתר מחברת צי"ם, שנשלחה על ידי הוועדה לחקר האמת לאתר את החומרים שהוצאו מארכיונה

גם לחברת צי"ם כחברה מסחרית ציבורית בעלת מניות המנהלת עסקים בין לאומיים הזכות לתבוע על הכפשת שמה וערובה ב"סיוע לחטיפת ילדים" , מה גם שרק לפני חודשיים האשימה "הוועדה לחקר האמת" במרומז את חברת צים בסיוע לחטיפה, תוך הכשרת אוניות באופן מיוחד ( האוניה גלילה) והתאמתן להובלת ילדים חטופים,  והחברה נדרשה לספק חומרים והוצגה כמסתירה חומרי חקירה ועדויות על אנשיה .בשעה שלא נמסר לחברת צי"ם כי בשעתו נלקחו ממשרדיה וארכיוניה "תיק רות מרלינג" וחומרים אחרים המתעדים במפורש כי לחברת צים  אין כל קשר ל"פרשת ילדי תימן ",וכך לעובדת החברה רות מרלינג- ,כל זאת על ידי "ועדת חקירה בכנסת" הטוענת לטיוח מסמכים.. בועדת חקירה .

האם חוקרי הוועדה הסתירו חומרים משופטי "וועדת קדמי", והלאו אותם בשמועות שקריות במכוון שיצרו את "עלילת הדם " ?.

מתברר כי "הוועדה לחקר האמת" העלילה שקרים על אדם וכרכה את שמו בחטיפה,בלי לבדוק  ולוודא כי לא היה מעורב לחלוטין, אלא בוצעו קישורים איזוטריים רופפים לצורך יצירת עלילה שתוכיח חטיפת ילדים באוניות , לאחרונה מתחיל להתגבש דפוס המצביע לכאורה על שותפותו של חוקר הוועדה ביצירת מספר רב של עלילות, מפני שתיק מרלינג  ואחרים שהתגלו סותרים כל קשר בינה לבין פרשת ילדי תימן בעת עבודתה על אוניות צים, תיק זה היה בידי חוקרי וועדת החקירה  מינקובסקי ושלגי, אך משום מה לא הגיעו לידיעת הציבור או לכאורה לידי "ועדת קדמי".

 

 

 

עלילת דם  ללא תקדים ושמה "מבצע כתונת פסים "

כידוע התימנים בקיאים בתנ"ך, ולכן משהו מכנופיית עוזי משולם בחר את השם המזעזע "מבצע כתונת פסים "המסמל את מבצע "מכירת יוסף" על ידי אחיו כדי לזעזע את הציבור הישראלי ולצייר את רופאי ואחיות הדסה, וחברת צי"ם כחוטפי ילדים ומשתפי פעולה עם חטיפות ילדים, אך לא עוד – האמת נחשפת במלואה וערוותה בתיק הגדוש מסמכים.

כל החומר המגיע ציבור בפרשת ילדי תימן מבוסס על שמועות ללא הוכחות או טלאי שמועות ואינו כולל כל מסמכים רלוונטים מנוהל רקק בכלי התקשורת ובנוי על קמפיין רגשני שנועד לשכנע את הציבור באירועים שלא היו ולא נבראו לפני 70 שנה , בשעה שלא ניתן לבדוק את הארועים והמסמכים הרלוונטים שנבדקו מוסתרים באופן מכוון מהציבור. .

מאות תיקים מוסתרים המספרים את האמת, הוסתרו במכוון מהציבור ומשופטי וועדת קדמי, לאחר סיום וועדת חקירה מינקובסקי בהלול ושלגי .

באופו סיסטמטי מתברר, כי בניגוד לשמועות הלא מבוססות על השמדת תיקים וארכיונים "בפרשת ילדי תימן", יתכן ורוב מוחלט של הארכיונים של בתי החולים לא הושמדו, אלא קוטלגו מסיבה שאינה ברורה בשמות אחרים, הרי שרק אני פתחתי בחודשים האחרונים כ200 תיקים הקשורים ל"פרשת ילדי תימן" , שמשום מה לא נסרקו על ידי "ארכיון המדינה" ולא אותרו, ובמקביל אותרו על ידי תיקים רבים נוספים שנוהלו על ידי ועדות הבדיקה השונות, אך מוסתרים מעין הציבור תחת קטלוג שמי שאינו מאפשר להגיע לחומר רלונוטי בתיקים גם לאחר שנסרקו .

על פניו מתברר כי ועדת קדמי והוועדות הקודמות לה עשו עבודה מצויינת בחקירת פרשת ילדי תימן,  אך משהו טיפל בעשרות תיקי חקירה לפני ועדת קדמי ולאחר סגירת הוועדה, והסתיר את תוכנם מהציבור כדי למנוע עיון מחודש בתיקים או באופן ניהול החקירה בתיקים, למעשה, התיקים קוטלגו בצורה שלא ניתן למצוא אותם בסריקה רגילה ,וקיימים מאות תיקים כאלו שמספרים את האמת ב"פרשת ילדי תימן " שלא היתה ולא נבראה.

סיכום

על פניו אינדיקציות ופרסומים רשמיים שונים, ועל פני המסמכים המצטברים, נראה כי מדובר בהעלמות של מקסימום 30-60  ילדים עקב בלגן ופרשיות סוציאליות שונות שבהם המשפחות מעורבות הועברו ילדים לאימוץ – לא יותר,  ומכאן נכנסו עורכי דין בין המשפחות שיקיריהן מתו לבין המדינה תוך הבטחות פיצויי עתק למתלונניים  מקופת המדינה

לפרטים נוספים  על הפרשה בבלוג ילדי תימן הנעדרים  בפייסבוק

https://www.facebook.com/AVIZELINGER1/

 

 

 

 

 

 

 

Avi-Zelinger

גר בתל אביב 57, מתעניין בנושאי כלכלה, מדינה, הסטוריה, בורסה שוק ההון ועוד. חושב קצת אחרת, משתדל להנות מהחיים כמה שאפשר. טכנולוג, מייקר, מפתח פטנטים, מכונת קריאה אנושית, מומחה לטכנולוגיית מידע, כריית ואיתור מידע, ארכיונים, מומחה למשימות מיוחדות ופרוייקטים מיוחדים. מומחה להסטוריה של יהודי תימן ואחרים. מומחה לסלטים יהודיים/ בלקנים למינהם, מפתח מוצרי מזון ושיטות שימור. מפתח הטרפז ואימון קומנדו לחיזוק הגוף, הסיבולת, הנשימה, והשרירים . אוהב גבינות, יין, נקניקים, בשר, חמוצים אלכוהול, קפה, ואת כל החטאים ומסיבות, וכל מה ששובר שגרה ומעניין.

One Comment

  1. מר זלינגר,כמעט השתכנעתי עד שקראתי את דבריך אודות מחיר המטרה לחלב.
    אתה חייב לספק הוכחות שכל אחד יוכל לראות בעיניו.

להגיב על אבנר לבטל

האימייל לא יוצג באתר.