5

"נתיבי איילון" יגיעו לנתנייה,המדינה והעיריות יתחלקו בגביית אגרת הגודש 10,000 ש"ח לנהג לשנה

בעוד שנתיים תחל גביית אגרות הגודש (מס הנסועה) על הנסיעה בכביש החוף החל מנתנייה לכיוון גוש דן, כל זה יקרה לאחר סיום הארכת נתיבי האיילון (כביש 20 ) צפונה עד לנקודת המפגש עם כביש 531  (כפר סבא-רעננה- כביש החוף) ,ויום לאחר שיגיעו הסוללים ליעד כמו במפגש הכורים בנקבת השילוח, או בחציבה בכניסה לאי מנהטן ראשי הערים ופקידי האוצר יפתחו שמפניות ותחל גביית אגרת הגודש האלקטרונית כדי ל "צמצם את עומסי התנועה בגוש דן " .

ובדרך המהלך עומד להכניס הרבה מאד כסף לקופות המדינה והרשויות המקומיות השותפות למזימה ולרווחים בסך הכל למעלה מ 10 מיליארד שקל בשנה, מודל הבזבוז וקידום תאגידי המים מקומיים על ידי חלוקת מאות גובים בעיריות עובר עתה ל" ניהול כבישי האגרה " , והעתיד הוא בעבודה ב"תאגיד התחבורה העירוני "  בסך הכל זה יעלה לכל נהג עוד 10,000 שקל לשנה, התענוג של הנסיעה לעבודה ברכב פרטי (חודש שכר)  אבל הבטיחו לכם ולריקי כהן שלממשלה יהיה בעוד שנתיים כסף -אז הינה הכסף  וההבטחה תקויים והאנשים שמשלמים דמי שימוש על הליסינג עוד יתגעגו לסכומים הישנים ששלמו – מישהו צריך לממן את פשיטת הרגל המוסתרת של ממשלת ישראל.

נתיבי איילון יוארכו  – המדינה מכחישה – העיריות יתעשרו

בכל פעם שעולה השאלה הבנאלית על הארכת נתיבי איילון והטלת אגרת הגודש, המנכ"ל התורן של נתיבי איילון מכחיש את קיום התוכנית להארכת נתיבי איילון לנתנייה ואף לחדרה (ריקי כהן ), משום שהציבור מבין שהארכת הכביש והרחבתו בצורה שתאפשר זרימה טובה ומהירה של כלי רכב ומתן שירות טוב לציבור תאפשר לממשלה פסיכולוגית לגבות בקלות כסף על הנסיעה בו, בדיוק כמו הנסיעה בכביש 6 ,משום שגביית כסף על כביש תקוע ופקוק תביא למרמור עז בציבור ופגיעה בכלכלה.

ולכן במטרה להרחיב את כביש החוף צפונה במהירות למקסימום רוחב כדי שיהפוך לחלק מנתיבי איילון החדשים  באופן לא רשמי , בוטלו השוליים של הכביש הראשי בישראל (כל"ש- כביש ללא שולים) והכל"ש הפך לנת"צ, ואנו המדינה היחידה בעולם עם כבישים ללא שוליים, וכבר "אין חיים בשוליים " לרוכבי אופנועים, הולכי רגל ונהגים תקועים, אבל כולם נלחמים בתאונות הדרכים.

בתכנון המקורי התכוונה המדינה להתחיל להטיל את אגרת גודש המשוכללת (מס הנסועה) בכניסות לתל אביב עם תחילת העבודות על הרכבת הקלה של גוש דן בטענה" שנדרשת הקטנת עומסי  ונפחי התנועה " כדי לקדם במהירות את העבודות, אולם הן יתחילו במכוון רק לאחר הבחירות לעיריות בסוף אוקטובר השנה, והנושא הפך רגיש ביותר משום שכל ראשיהן מודעים לתוכנית ולבוננזה הכספית העתידית שיגזרו ממנה, כמו חגיגת תאגידי המים, וראשי העיריות לא רוצים להתפס ערב בחירות כמי שמכרו את התושבים תמורת בצע כסף ומעשירים את קופת העיריה על חשבון הציבור בחלוקת הרווחים .

הגרעון גדל המדינה נלחצת

כבר בשנה שעברה לפני ההכרזה על הבחירות המוקדמות תוך הסתרת הגרעון הממשלתי מהציבור זכתה חברת אשטרום במכרז בהול שפרסמה חברת נתיבי ישראל (מע"צ-מחלקת עבודות ציבורות) להארכת נתיבי איילון צפונה עד הישוב שפיים, למעשה מדובר בתוכנית ישנה שנולדה כבר בשנת 2005  במשבר הפיננסי הקודם של הממשלה כדי לגבות אגרת גודש מהנהגים ולממן את הגרעון בתקציב המדינה, אולם שנתיים טובות בגביית מיסים גרמו למדינה לזנוח את התוכנית, וכעת  הירידה הדרמטית בגביית מיסים בשנה שעברה החזירה במהירות את התוכנית לביצוע מהיר.

התוכנית הגדולה- העיריות  יתחלקו בשלל  אגרת הגודש (מס הנסועה ) עם הממשלה

מכיוון שהשלמת כביש 531 מתעכבת ותסתיים רק בשנת2016 הוחלט במשרד התחבורה לעבור לתוכנית פעולה מספר 2 מואצת שבה גביית האגרה תחל במועד המהיר ביותר האפשרי, ולצורך כך המדינה נזקקת לעזרתן הבירוקרטית של העיריות, ולכן החליטה לגגנוב איתן סוסים ביחד על חשבון הציבור כרגיל ולהתחלק איתן בכספי השוד העתידי, והיא מאפשרת להן להקים " תאגידי תחבורה מטרופולינים " , ועירונים לקידום המהלך, וכמובן מדובר במאות גובים כמו בתאגידי המים, ותזכרו את המונח היפה הזה "תאגידי תחבורה עירוניים" יעודיים.

ממש  באותה הדרך שבה קידמה הממשלה במהירות את תיאגוד תאגידי המים, כשאפשרה לכל עירייה להקים תאגיד מיים ( 55 תאגידים) תמורת חלוקת גובים רבים למקורבים על חשבון הכפלת מחיר המיים, עתה אנשי האוצר עובדים על מנגנון חלוקת רווחים מהכנסות הגבייה האלקטרונית בין הממשלה והעיריות, כשהציפייה מהעיריות היא למכור שוב את התושבים תמורת קידום מהיר של הקמת מערכת הגבייה בגוש דן בשלב א.

במערכת הגבייה  האלקטרונית יהיו  3 חבילות של "אגרות גודש"  ממשלתית,  איזורית, ועירונית

א. "חבילה ממשלתית"  שהאגרה תלך לקופת המדינה שתהייה מורכבת מאגרה על נסיעה בכביש האגרה העיקרי נתיבי איילון או כל כביש מטרופוליני אחר קיים, או כל כביש אגרה שיסלל בעתיד, ולפי התכניות כבישי האגרה יפרשו על כל המדינה למה לא ?.

ב. " חבילה איזורית " שהאגרה תלך במשותף למדינה, למועצות  האיזוריות, המועצות המקומיות , והעיריות שהנהג נע  באיזור הגבייה שלהן,  תמורת קידום מהיר של התקנת מערכות הגבייה והכנת תשתיות איזוריות להפעלה מהירה של הפרוייקט, כמו מיקום תחנות גבייה ושערי אגרה, הקטנת כבישים ליצירת מחסור  מדומה בכבישים בפתחי הערים, ויצירת לחץ  תחבורתי, שילוט, וקידום בירוקרטי של הפרוייקט כשככל שהפרוייקט יופעל מהר יותר, הכנסות המועצות המקומיות והעיריות בתחום הגבייה יעלו, ולמעשה כבר לאחר הבחירות לרשויות המקומיות כל ראשי ערים בגוש דן יתגייסו לבוננזה החדשה שתייצר להן אלפי גובים בבניהול ובדירקטוריונים בחברות מטרופוליניות תחבורתיות כמו תאגידי המיים ויתגייסו למאמץ.

ג. "חבילה עירונית"  – שבה יתחלקו הממשלה והעיריה בהכנסות הגבייה בשטחן מאגרות יום, אגרות שעה, אגרות משתנות, אגרות מעבר, אגרות סוג רכב, ואגרות עומס ערוני, הכל המצאות של פקידי האוצר להגדלת הגבייה כשהתעריף העירוני יעמוד על 1.5 שקלים לשעה בתל אביב שממנו העיריה תקבל חלק לכיס כהיטל עומס תחבורתי לשימושיה, וכצפוי כל העיריות ירצו להפעיל בשטחן סידור דומה שיגדיל את הכנסות המדינה וזה יתפשט כמו אש על כל המדינה, והכחול לבן מת מבושה .

ובתור בונוס לקידום התוכנית המדינה תאפשר לעיריות הכנסות נוספות על ידי מתן אפשרות להציב מצלמות בקרה משלהן על הנתצי"ם בשטחן ולהטיל קנסות על הנהגים החונים שלא כחוק, זאת בנוסף למשטרה כשעלות העבירה תעלה מ250 שקלים היום ל1000 שקלים וכך תרוויח המדינה בחינם אנשי סדר וחוק לשמירת הנתיבים פנויים וקידום הפרוייקט במהירות .

מי שמחכה שעלות החיים תרד יכול לשכוח כי השלטון כאן יבלע את כולנו עם הבזבוזים שלו, וריקי כהן תזכה לראות את נתיבי איילון מגיעים לחדרה כדי לקחת לה את הכסף ישר מהארנק כתסע לעבודתה =יש כסף

נהנית ספר לחברך או עשה לנו לייק SHARE    ושתף אחרים שיידעו  והצע לנו חברות – תודה

Avi-Zelinger

גר בתל אביב 57, מתעניין בנושאי כלכלה, מדינה, הסטוריה, בורסה שוק ההון ועוד. חושב קצת אחרת, משתדל להנות מהחיים כמה שאפשר. טכנולוג, מייקר, מפתח פטנטים, מכונת קריאה אנושית, מומחה לטכנולוגיית מידע, כריית ואיתור מידע, ארכיונים, מומחה למשימות מיוחדות ופרוייקטים מיוחדים. מומחה להסטוריה של יהודי תימן ואחרים. מומחה לסלטים יהודיים/ בלקנים למינהם, מפתח מוצרי מזון ושיטות שימור. מפתח הטרפז ואימון קומנדו לחיזוק הגוף, הסיבולת, הנשימה, והשרירים . אוהב גבינות, יין, נקניקים, בשר, חמוצים אלכוהול, קפה, ואת כל החטאים ומסיבות, וכל מה ששובר שגרה ומעניין.

5 Comments

  1. אם זה יגרום לחברות להתחיל להוציא את המשרדים שלהן אל שולי גוש דן או לפריפריה, מה טוב.

  2. וכל מי שנוסע , נוסע למעשה בניגוד לחוק.
    בדוק בספר תאוריה…

  3. לפי קצב הבניה בארץ אין סיכוי שנתיבי איילון לנתניה יהיו מוכנים בעוד שנתיים. מצד שני טח ימצאו דרך אחרת לעשוק אותנו

להגיב על גבי לבטל

האימייל לא יוצג באתר.