14

ביטוח לאומי בגרעון של 200 מיליארד שקל, גיל פרישה לפנסייה יעלה בקרוב ל 70 שנה

במשך שנים שדדה ממשלת ישראל את עודפי התקציב במוסד לביטוח לאומי למימון תקציב המדינה השוטף בקצב של 14 מיליארד שקל בשנה, מה שאיפשר לה לא להציג את הגרעון האמיתי שיצרה בתקציב, הכל על חשבון רמת החיים בפנסייה של הדורות הבאים.

אבל גם הבלון-בלוף הזה מתפוצץ עכשיו ברעם כשאת המחיר עומדים לשלם כולם מלבד הטייקונים, כשגיל הפרישה לפנסיה לצורך קבלת דמי ביטוח לאומי  יעלה לגברים ונשים ב2-5 שנים  בתואנת התארכות תוחלת החיים, הכל כדי להקטין את מספר שנות התשלום לפנסיונר, ובכך למחוק את חובות המדינה בסך 200 מיליארד לביטוח לאומי  שהמדינה לא יכולה להחזירם במצבה הפיננסי הנוכחי, וגיל הפרישה לפנסייה בישראל יהיה הגבוה בעולם, למרות שאוכלוסיית ישראל מהצעירות בעולם, וקצב הילודה מהגבוהים בעולם .

לביטוח לאומי יתרות של 110 מיליארד "המון כסף " – בלוף וספין  ממשלתי

התמימים שחשבו שהמוסד לביטוח לאומי מחזיק יתרות כספיות כעתודות לפנסייה, התבדו היום כשהתברר שיתרות הביטוח הלאומי (עודפי  החסכון האקטוארי )  כבר חולקו לטייקונים כחלק שוטף מתקציב המדינה במסווה של יצירת עבודות תשתית שנחשבות  כ"צמיחה  של המשק " , ועתה האוצר לא מסוגל לפרוע את החוב 200 של  מיליארד שקל  " לקרן העודפים של הביטוח לאומי" ,והכסף  חסר בקופת  הביטוח הלאומי לצורך תשלום  דמי ביטוח לאומי עתידיים בשנים הקרובות .

ולכן יצא האוצר בקמפיין  " דאגה " לתעסוקת הפנסיונרים המשועממים, וכבר בקרוב גיל הפרישה לפנסייה יעלה דרמטית, ותשלומי  האזרח לביטוח הלאומי יעלו גם הם, הכל כדי להציל את המוסד לביטוח לאומי שהיה המוסד הביטוחי האיתן בעולם עד הגעת הטייקונים, ותחילת ההשקעות של הממשלה בתשתיות ציבוריות לא נחוצות הן שרוקנו את הכסף מהקופה.

הגרעונות כספיים נחשפים רק במשבר פיננסי ( יוון מיידוף)

עוד " הונאת  צמיחה " מבית  משרד האוצר נתנייהו נחשפת היום בדיוק לפי שיטת התסריט היווני ( חשיפת  נוכלויות בגופים מוסדיים וממשלתיים בעת משבר פיננסי) כשגוף חסכון( הביטוח הלאומי) אינם מסוגל להחזיר לקופותיו את הכסף שהלוה ללווים, והפעם מסתבר כי הממשלה לוותה מהמוסד לביטוח לאומי במשך שנים סכומים בהיקפים  של  14-22  מליארד שקל לשנה, סך הכל 200 מיליארד והעבירה אותם לתקציבה השוטף, והכסף הלך לממן את תחליף הטבות המס לטייקונים, כמו  7 אחוז מס הכנסה לחברות ענק(הרווחים הכלואים), או מתן סובסידיות ופטורים ממשלתים ממיסים אחרים לחברות יצוא והורדת שיעורי המס שלהן.

ועכשיו הממשלה מנסה להתנתק מהחוב האדיר, כדי להקטין את חובות הממשלה עיי מחיקת זכויות האזרחים בפנסייה בביטוח לאומי,  כפי שבדיוק קרה  ב2003 כשהציבור איבד 35 אחוז מזכויותיו הסוציאליות בביטוח לאומי בלילה אחד, וגיל הפרישה לגברים עלה בשנתיים ללא צורך, תוך הפסד כפול של קבלת קצבאות ביטוח לאומי ופנסיה בהיקף של 40-50,000 שקלים למשפחת פנסיונר לפי 1200 שקל בחודש "פנסיית מינימום"  בביטוח לאומי.

בקרן  " העודפים"  נשאר שקל 1  בלבד

ועכשיו עקב המשבר הפיננסי שהממשלה נקלעה אליו (40 מיליארד גרעון כנראה לשנים) היא אינה מסוגלת  כנראה להחזיר את החוב שלקחה מביטוח לאומי, ומה שהופיע בספרי ביטוח לאומי רישומית כ" קרן עודפים " עם 180 מיליארד שקל יתרה, היא  חשבון עם פקדון של שקל  אחד בלבד, וסך הכל גודל אובדן הזכויות כל אזרח עומד על  36,000  שקל 3 שנים  חסכון במינימום .

הקמפיין להעלאת גיל הפרישה לפנסייה מ 65 ל70 שנה – " לטובת הקשיש "

היום מסתבר שכל קמפיין " העלאת  גיל הפרישה לפנסייה "  היה נסיון פאטתי של האוצר למחוק את החוב של הממשלה לביטוח לאומי  בסך 180 מיליארד עיי  העלאת גיל הנשים והגברים  ב 5  שנים כשלמעשה אין לכך כל הצדקה, משום שאוכלוסיית ישראל צעירה ב10 שנים מאוכלוסיית אירופה, ושם גיל הפרישה עדיין נמוך  מישראל, ולמעשה רשויות מדינה ניהלו קמפיין שקרי כדי לכסות חובות על חשבון הציבור כפי שקרה עם "משבר המיים"   בספין המפורסם להציל את הכינרת, ועתה קורה עם חובות חברת  החשמל  בעזרת הספין "  בצורת  החשמל "  כשהממשלה מתגייסת " להצלת  הציבור " משוד קופות ציבוריות, שהיא בצעה בעצמה עיי חלוקת כסף למקורבים .

היום מסתבר כי כל אזרח פה יאלץ לעבוד עוד כמה שנים כדי לקבל את זכויותיו המינימליות בביטוח לאומי, מכייון שמאות מיליארדים הוצאו מקופות הגוף שהוגדר " כמוסד לביטוח לאומי " והועברו לתקציב המדינה כאילו שהיו הכנסות ממיסים וגבייה, ומימנו את בזיון הורדת המיסים לטייקונים, כך הציבור מימן את הטייקונים דרך שוק המניות, שוק  האג"ח, שוק  הפנסייה והגמל, ועתה דרך" קרנות עודפים בביטוח לאומי  " , ומדובר במאות רבות של מיליארדים שנבלעו ונעלמו, וכולם ללא בטחונות מסודרים של שקל, ואיש אינו יודע לאן הועברו .

למה הענישו את אתי  אלון

היום מסתבר כי כנראה קופת הביטוח הלאומי היתה פרוצה לחלוטין, ולמעשה כספי הביטוח הלאומי חולקו  למקורבים בחקיקה, ללא שום בקרה בשיטת אתי אלון, נראה כי לביטוח הלאומי אין אפילו " אקטואר  פיננסי "   שיקבע את מצבו הפיננסי כפי שנדרש מכל קופת  פנסייה קטנה, משום שמדובר בסכום של מאות מיליארדי שקלים המיועדים לתשלומי פנסיה, ולא היתה שום סיבה שבעולם להגיע ל 200 מיליארד שקל גרעון, פי 2 מחובות קרנות הפנסיה ההסתדרותיות שהולאמו, כשעתה הציבור יצטרך לספוג בויתור על שנות תשלום קצבת זקנה, לאחר שכבר הפקיד כסף לפנסיה בביטוח לאומי, אבל כספו חולק למקורבים.

כל מאזני המדינה מזוייפים לחלוטין

עתה אחרי שכספים בסדרי עתק כאלו הוצאו קופות הביטוח הלאומי והסיכוי שיחזרו הם  אפסיים, האוצר החליט על " מנגנון איזון אוטומטי" ,שבו זכויות הציבור יפגעו, או לחילופין שתשלומיו יוגדלו כדי לממן את הכסף שהלך לטמיון,  שהוא כבר שילם במשך שנים .

מה שברור שלשבט הזולו זה לא היה קורה, וההתנהלות מקרינה על כל מאזני המדינה השונים  החל" ממאזן  אגרקסקו  "  מאזן חברת  חשמל"   " מאזן רשות השידור "  ומאזני האוניברסיטאות ", הכל מחורר ובעל חובות עתק וקופות ריקות שהציבור נאלץ לממן, כאילו שאין פה מדינה או שלטון.

מסכנים האנשים שיחיו פה בעתיד כשיסתבר להם שמורשת ממשלות ישראל והאוצר היתה הורשת חובות עתק לדורות הבאים בכל מעשה ידיהם שנגעו בו, ולמעשה שום טייקון באמת לא  הרוויח פה שקל  אחד חוץ מהגניבות מקופת המדינה שמימנו את הרווחים המדומים.

מתוך אתר החשב הכללי

הכנסות  המדינה השנתיות  מתקציב הביטוח הלאומי   14 מיליארד  שקל =  1.7 אחוז צמיחה ,זה ללא החזר  תשלומי ריבית על  ה180 מיליארד עוד 7 מיליארד שקל

הכנסות הוצאות נתונים וגרפים
תקציב שנתי חוק ביצוע מצטבר רבעון
א'
רבעון
ב'
רבעון
ג'
רבעון
ד'
גרעון()/עודף(+)- 19,876- 23,054- 2,660 4,844- 3,575- 17,296-
ריכוז הכנסות 251,314 244,583 65,575 58,649 59,731 60,625
סה"כ מסים ללא מע"מ יבוא ביטחוני 213,500 211,326 55,747 50,999 53,462 51,119
מסי הכנסה ורכוש 103,500 103,069 27,559 25,810 25,263 24,437
מכס ומע"מ ללא מע"מ יבוא ביטחוני 104,600 103,118 27,067 23,970 26,998 25,081
אגרות 5,400 5,139 1,119 1,218 1,201 1,601
מע"מ יבוא ביטחוני 1,489 740 127 257 155 201
גביית חובותקרן- 6,375 5,903 1,682 1,602 1,456 1,161
גביית חובות ריבית 2,335 1,770 449 312 399 609
השקעות המוסד לב"ל 14,571 14,000 4,800 3,100 750 5,350
מענקים 8,709 8,566 2,354 1,713 2,970 1,530
כל יתר ההכנסות 4,335 2,278 416 666 539 657

Avi-Zelinger

גר בתל אביב 57, מתעניין בנושאי כלכלה, מדינה, הסטוריה, בורסה שוק ההון ועוד. חושב קצת אחרת, משתדל להנות מהחיים כמה שאפשר. טכנולוג, מייקר, מפתח פטנטים, מכונת קריאה אנושית, מומחה לטכנולוגיית מידע, כריית ואיתור מידע, ארכיונים, מומחה למשימות מיוחדות ופרוייקטים מיוחדים. מומחה להסטוריה של יהודי תימן ואחרים. מומחה לסלטים יהודיים/ בלקנים למינהם, מפתח מוצרי מזון ושיטות שימור. מפתח הטרפז ואימון קומנדו לחיזוק הגוף, הסיבולת, הנשימה, והשרירים . אוהב גבינות, יין, נקניקים, בשר, חמוצים אלכוהול, קפה, ואת כל החטאים ומסיבות, וכל מה ששובר שגרה ומעניין.

14 Comments

 1. וכל גמלאי שלהם נהנה עד יומו האחרון מפינוקים כמו טיולים וחופשות מאורגנות שלא להזכיר את הפרוטקציונרים שבחלקם לא ראויים שסידרו להם עבודה שם עד הפנסיה. כמו כל משרדי הממשלה.

 2. מתי כל החלם הזה ייפסק מתי יקום אדם אמיתי ואיכפתי ויעשה קצת סדר במדינה מבלי לעשוק את העניים כבר אין מה לעשור מהעניים
  תתחילו לטפס על הטייקונים
  להפסיק לשלם טובות הנאה
  למי שלא משרת בצבא
  מי שלא עובד
  רלוונטי גם לנבחרי הכנסת מי שלא שרת בצבא אין לו מה לחפש בכנסת ולחיות עח משלם המיסים
  די להפקרות

 3. בוודאי שאפשר כרגיל להיכנס לכיס של האנשים בלי לשאול
  ומה יש לילדינו ונכדינו לחפש כאן ?
  שאף אחד לא יתפלא שהצעירים יעזבו את המדינה כי נותנים להם את כל הסיבות.
  והיכן ההסתדרות ? גם להם ציבור ענק משלם דמי חבר . האם כדי שימשיכו להנות מהשמנת ?
  מדוע הם לא נוקטים עמדה ?

  בושה וחרפה.
  הנה לכ ם תוצאה של בחירות. ממשלה של חברות כלומניקים שלא מבינים דבר ולא חצי דבר.

 4. בוקר טוב
  לאזרחית מדינה ישראל
  הרגו ילדה בשנת 90
  וירשו וירקו לה בפרצוף
  כול אנשי הכנסת התחמקו מנושא
  שלה
  ולכן היו דברים קשים בארץ
  וכן עוד יהיו עוד כול מה הולך בארץ
  זה בגלל האישה שממשלה כנסת
  לא נתנה לה בכבוד ובזכות את המגיע
  לה לכן כול מה קורה בארץ
  עד שלא יקרו באישה ונציחו את ילדה
  לא יהיה שקט בארץ

  וגם ביטוח לאומי ממר לה אח חייה
  על נכותה בשל מצב זה ודברים אחרים
  וגם הכרתה בבטוח לאומי לצמיתות
  מתעללים בה משנת 90
  אז אולי גם מישם הגיע הזמן
  שעישו לה את הנצחה את הכרת אם שכולה
  ואת הכרתה של נכותה לצמיתות מביטוח לאומי לצמיתות
  ויתנו לה לנוח בשקט לטפל בעצמה בענין רופאי
  וענין כול מה שיש לה מסובך מאוד
  אז מי יעזור לה
  כי גם עים מנכ"ל ביטוח לאומי נפגשה
  אך עים חברי כנסת שרים לא
  מתחקמים מנושא שלה
  כדי שהיה שלום
  ממשלה חיבת להכיר בה להנציח את ההת
  שלה ושביטוח לאומי יתן את מה מגיע
  לצמיתות ומה שחייב לה משנים קדמות
  רק לאחר מיכן יהיה שלום בארצנו
  מסרי ילדה קטנה בת 3 ושמונה חודים
  מסרים של בורא עולם
  אל אמא השכולה
  שמחכה מתי יתנו לה בכבוד ובזכות
  את המגיע לה
  ואז יהיה שלום
  בדוק

 5. הפכו את האזרח למכונת מימון של אלו היושבים בראשה ובנוסף מקצצים לו כל הזמן.
  מזכיר את בעל הסוס שבזכותו התפרנס יפה עד שהחליט שניתן לקצץ במזון שהוא אוכל ולהגדיל את רווחיו. ואכן,הסוס מת לבסוף וכך יקרה גם לאזרחי המדינה המסואבת והמושחתת בה אנו חיים.
  אין כאן עתיד לא לנו ובודאי שלא לילדינו ונכדינו-מדאיג.

 6. שתשרף מדינת ישראל איפה סוריה? שתמחק את המדינה המזדיינת הזאת

 7. וכל זאת כדי לשרת את כל החרדים, ערבים ושאר פרזיטים שלא רוצים לעבוד?1

  • מדוע לא את שרי הממשלה ו שרדי הממשלה אשר מרשים לעצמם בסוף שנת כספים מהכספים שנותרו לממן לאנשיהם פינוקים. זה החל כבר בשנות השמונים . במקום שהביטוח הלאומי יספק חימום לקשישים ולנכים הועברו כספים לממשלה. משרד החינוך למשל בשנות התשעים חסך כספים מתקציבו ובסוף השנה כדי להראות שהתקציב כביכול אינו מספיק מימן לעובדיו מחשב נייד.

 8. הנכדים והנינים ישלמו
  ואבותיהם דהיום מצפצפים
  אכן עם ללא מוסר ועתיד.
  מה יגידו הצאצאים על מה שהשארנו להם"
  וכול זאת רק כדי לשרת כמה פוליטיקאים ושופטים מושחתים.
  הם לא יסלחו לנו לעולם
  ולכן עתידם כלוט ששכב עם בנותיו
  רק פוליגרף ו SMS
  יביא מזור
  עם טיפש מתי תתעורר?
  אההההההההה

 9. ובכל נשיפה הייתי אוי
  ובכל נשיפה הגדלתי אוי
  ובכל נשיפה הפכתי להיות אוי
  ואוי כשהפכתי כולי לאוי
  חרוזים ציעצעו בי
  פעמונים הלמו אותי
  כבר מזמן היה הייתי
  היה הייתי.

 10. לא מפתיע. זה מה שקורה כשנותנים למישהו שליטה על הכסף של כולם. "ביטוח לאומי" הוא לכתחילה הונאת פירמידה שמאפשרת לנו לחיות טוב על חשבון הילדים שלנו, פשוט ערבבו אותה עם פירמידה אחרת – קיינסיאניזם.

  חייבים להוציא את הממשלה מהכיס שלנו.

 11. מה חדש? פלא ששונאים יהודים בעולם. …גנבים כולם רודפי בצע. ארץ אוכלת יושביה

 12. על פי מערכון הגשש החיוור " עובדים עלינו ". לדעתי גם הפרסומים על עליית או ירידת המדד זו הונאה, איך ייתכן שלאורך השנים האחרונות יוקר המחייה עלה בעשרות אחוזים, יוקר הדיור עלה מעל ל 50 % ב 4 השנים האחרונות, אפילו הכינרת עלתה ורק המדד לצרכן נשאר יציב.

  ממשלת החיכוד וביבי בראשם פשוט משקרים לציבור

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.