2

המעמד הבינוני מתכווץ – הצמיחה מתכווצת, כלכלת ישראל עברה לצמיחה שלילית.

המעמד הבינוני בישראל מתכווץ במהירות ומפני שהוא מנוע הצמיחה האמיתי היחידי האמיתי במשק רק בגלל ההשכלה הרחבה שהוא מביא לשוק העבודהכשהוא קטן, הצמיחה מתרסקת -כל כך פשוט. לעשירים ולעניים אין שום חלק בצמיחת המשק, העשירים נותנים כסף רק מימון עסקיהם… המשך לקרוא