3

לאן נעלמו ילדי ותינוקות ״גזירות היתומים״ התימנים, שהוברחו מתימן לישראל ואמריקה בשנות 1918 -1948 .

  לאן נעלמו ילדי ״גזירות היתומים״ התימנים, שהוברחו מתימן לישראל ואמריקה בשנות 1918-1948  על ידי רבנים ופעילי ציבור תימנים ?

ארכיון המדינה אוסף זולטן קלוגרהציבור בישראל לא מכיר את המושג התימני ההיסטורי  ״ גזירות היתומים״ גזירה שלטונית מזעזעת של השלטון התימני החל מ1918-1948 , כשמאות ויתכן אלפי תינוקות וילדים תימנים קטנים שהיו בסכנת חטיפה בתימן על ידי האימאם התימני יחיא למטרת איסלומם עקב מות אחד הוריהם, הוברחו מתימן לישראל ולארצות הברית החל משנת על ידי רבנים תימנים, ופעילי ציבור תימנים, בכדי שלא יאוסלמו בכפייה .- חטיפות אמרנו מזכיר משהו בסיפור ההסטורי. והילדים האלו נעלמו !!!

גילוי דעת – אם מגיע לתימנים פיצוי בגין מעשים או עוולות שנעשו  כלפיהם – תתכבד המדינה ותשלם,  אך לאיש אין את הזכות להעליל עלילות דם שקריות על אחרים בגין מעשים שלא נעשו, ולהסית כדי לקבל פיצוי -ראוי שהמדינה לא תרתע מוועדת חקירה נוספת  ותחשוף את כל האמת בפרשה משום שזאת הדרך הנכונה להתמודד עם פרשה שהיא פוליטית הסטורית  בעיקרה .
 (התמונה באדיבות ארכיון  המדינה ארכיון  /זולטן קלוגר

" גזירת היתומים " הוטלה על ידי האימאם התימני יחיא אבן מוחמד שהשתלט על תימן בשנת 1918 בתימן, הוא הורה לחטוף כל תינוק וילד יהודי שאחד מהוריו מת מרעב או מחלות ( בתימן לא היו רופאים ושירותי רפואה אלא רק בעדן ) והיו המון כאלו, ונשאר יתום ולאסלמו בכוח ולהחזירו לדת המוסלמית (באמונה היזידית ) (תמותת ילדים והורים בתימן עמדה על 70 אחוז ) .

הגזרה היתה חלק משלל גזירות אדיר שהוטלו על  התימנים כמו ״גזרת המקמצים״ – ניקוי הביובים והמחראות בתימן שהתימנים היהודים לבסוף התעשרו ממנה  ״גזירת העטרות״- המצנפות ,  ״ומס הגיזיה ״-  מס נאמנות וחסות לשבטים שתחתם חסו תמורת אי שרות בצבא..או איסור על יהודים לרכב על סוס .

אלו החיים הטובים שהיו ליהודי תימן  ולכן בהזדמנות הראשונה שנפתחה ברחו מתימן עלו לישראל במבירות השיא בעזרת הגוינט והסוכנות -הארגונים שהיום הם משמיצים.

"גזירות היתומים" בתימן – לאן נעלמו היתומים שהוברחו לישראל עד 1948 ? הסוד הכמוס של העדה התימנית

http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=15673

מדוע הסיפור הזה על ילדים תימנים חטופים בתימן נפקד מהדיון על ילדי תימן הנעדרים בישראל כשמדובר בפרשה דומה ?

משום מה הסיפור המזעזע הזה של "גזירות היתומים" והברחת ילדים יתומים מתימן לישראל וארצות הברית נפקד מכל הדיון על "ילדים תימנים מאומצים ותינוקות חטופים", ולא הועלה על ידי הטוענים לחטיפות ילדים,  ואיש מהעדה התימנית לא מדבר עליו לעולם.

איש לא מדבר על גילוי עריות שיכול להווצר עם ילדים אלו או על הבדיקת DNA לאיתור הילדים כי תימנים העלימו את הילדים והפרשה הזאת קשורה להעלמות הילדים התימנים לאחר שנת 1948 .

הסיפור תואם לחלוטין את סיפור "ילדי תימן הנעדרים"  והתרחש בדיוק לפניו עד שנת 1948,  בפועל  "גזרות היתומים " הם אלו שהביאו לעליית יהודי תימן לישראל בשנת  -50- 1949  – הפחד מחטיפת ילדיהם בתימן על ידי שלטונות תימן  בנוסף לפרעותנובמבר  1947.. אבל האשמה הזאת של חטיפת ילדים מוזכרת רק כנגד  מדינת ישראל,  כי את המדינה ניתן לסחוט?

פרשת גזירות היתומים" היא המפתח המרכזי להבנת  "פרשת ילדי תימן הנעדרים" " שגופתם לא נמצאה" שאת סיפורה אני מכיר היטב,  אך היא אינה כפי שהיא מוצגת בציבור על ידי הדור השלישי של הילדים הנעדרים, שאינו מכיר את מלוא הפרטים ההסטוריים, או מסתיר אותם  מסיבה כל שהיא -שאינה ברורה כרגע.

להערכתי פקידי מדינת ישראל קצת מבולבלים עקב חוסר ידע הסטורי בנושא, וראוי שישלימו פערים עקב דמיון הפרשיות וסמיכותן משום שכשאחת כשהאחת מסתיימת השנייה מתחילה .

פרשת ״גזירות היתומים״  בתימן מודחקת בלב הזכרון התימני העדתי – תינוקות מאומצים, ילדים חטופים, אמריקה, ומסתורין הסטורי .

הפרשה הזאת נמצאת בלב הזכרון התימני העדתי הקולקטיבי נכתבו עליה ספרים רבים, אך היא מושתקת לחלוטין משום מה, משום שמעורבים בה כל הסממנים הפיקנטיים שעולים היום מפרשת ילדי תימן הנעדרים :הורים שחויבו לוותר על ילדיהם, תינוקות וילדים שנחטפו, תינוקות שחוצים גבולות, אמריקה וישראל ורבנים ופעילים פוליטים – אך לא שמעתם כלום אף מילה על "גזרת היתומים" , כי כאן אף אחד משום מה לא מעוניין לעשות רעש או לחפש בארכיונים ולפתוח ארכיונים תימנים ישנים שהועלמו .

רשת ענק תימנית של רבנים בצנעא לצורך הברחת תינוקות  ילדים רכים לישראל ואמריקה  – נשמע מוכר ?

כבר בשנות השלושים הקימו רבני תימן רשת ענק ארצית להברחות תינוקות יהודים יתומים מועמדים לחטיפה, אימוץ ואסלום על ידי הממשל התימני, וילדים רכים הועברו מתימן לאימוץ לחו"ל.  מרכז רשת ההברחות היה בצנעא  והילדים האלו הוברחו לישראל שעוד לא היתה קיימת עדיין מדינה,  ובנוסף הוברח חלקם לקהילה התימנית היהודית בארצות הברית הברית, כבר אז נטוו קשרים כאלו לאימוץ בין מדינתי ולהעברת ילדים ותינוקות בין אוכלוסיות רחוקות על בסיס דת בלבד – יהודים תמיד אמצו יהודים  .

רשת להברחת ילדים בצנעא – האגודה למורשת יהדות תימן

http://teman.org.il/content/%D7%92%D7%96%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D

איפה רישומי ההעברות של התינוקות והילדים שהוברחו מתימן ? איפה תעודות הפטירה ? מי היו ההורים המאמצים? כמה מתו? או יודעים על ידי י אומצו?

בסיפור הזה התימני הפנימי של הוצאת ילדים מתימן עד הקמת המדינה "אין ארכיונים ואין גנזכים" ואין ממסד אשכנזי מדכא, מעניין איפה פנקסי הקהילה עם הרישומים של הילדים שהוברחו?  איפה רישומי הילדים האלו שהוריהם מתו והוברחו על ידי ראשי הקהילה התימנית ולאן הגיעו בישראל ?  או שנשלחו לארצות הברית, מי הם הוריהם החדשים ? איך הוכנסו לארצות הברית או ישראל?  והאם הילד המאומץ  בכלל יודע שהוא מאומץ ? ומי הוריו ? מעניין איפה נקברו אם מתו בדרך? אז לא היתה בעייה של חתונה בתוך המשפחה ?

אלו הן בדיוק אותן שאלות ששואל היום הדור השלישי של חטופי תימן את מדינת ישראל ורוצה תשובות על פרשה בת 68 שנים שכפרשה דומה הסתיימה שנה קודם בעדתו עצמו התימנית  .

אלפי ילדים תימנים בגיל 10-12 אולצו להתחתן בתימן כדי שלא יאוסלמו – הקטנים יותר והתינוקות הוברחו מתימן מפחד חטיפה.

עקב תמותת הורים מאסיבית והחשש שאלפי ילדים יהודים יאוסלמו לפני שהגיעו לבגרות, אלפי ילדים בגילאי 10-15  אולצו להתחתן וילדים צעירים יותר ותינוקות  הוברחו. לישראל ולארצות הברית. ולא נודע גורלם, והזיכרון הקשה הזה של חטיפת ילדים והברחת ילדים. נמצא בזכרון הקולקטיבי של העדה התימנית שמכירה את הפרשה,  ויתכן לכאורה ששתי הפרשות פרשות והזיכרון הקולקטיבי  מתערבבים עקב ריחוק הזמן ומביאים למסקנות שגויות הסטוריות על חלקם של אנשים שונים במזימות שונות ולמעשה כל הבלגן נוצר על ידי התימנים ..

ההאשמות התימנים מתערבבות בזכרון הלאומי שלהם – איפה פנקס ילדי ״גזירות  היתומים״  ?  .

עולי  תימן טוענים כי קרוב ל 600 ילדים ותינוקות נעלמו בעליה לישראל ועשרות נשים נעלמו תוך הבאתם למדינה, אך אינם מדברים על מאות נוספות של ילדים תימנים שהגיעו לישראל או הועברו לארצות הברית בסיוע רבנים תימנים וראשי הקהילה התימנית טרום הקמת מדינה לישראל וגם הם נעלמו,  ולא נודע מקום קבורתם או שמם או ,כל רישום אודותם ואולי אלו אותם ילדים –

 אשמח לראות את פנקס הרישומים פטירות לידות של ילדי ותינוקות "פרשת גזרות התימנים"  פרשה שהתחילה 30 שנה לפני פרשת ילדי תימן  ב1918 והסתיימה ב 1948 בעת הקמת מדינת ישראל, והתנהלה רק על ידי רבנים וראשי קהילה תימנים בלבד ללא מעורבות כל ממסד לאומי שניתן לתבוע ממנו פיצויים  .
פרשת ילדי תימן החטופים תחילה ביום שהו הוקמה המדינה ואפשר לתבוע אותה .

באופן פרדוקסלי  "פרשת ילדי תימן הנעדרים" התחילה בישראל באותה שנה 1948 וממש במקרה באותו יום שבה הסתיימה "פרשת גזרות היתומים" והקורבנות הם אותם קורבנות  :ילדים קטנים ותינוקות אך כאן יש אשמים  הסוכנות, הגויינט, וויצו  והמדינה כל הגופים הגופים שהתימנים פנו אליהם  בתחינה להצילם ..

התימנים שוכחים כי הם אלו שפנו בתחינה לחברת כל ישראל חברים – כי״ח, לגוינט,  ולסוכנות היהודית ובתחינה לבן גוריון שיבואו ויצילו אותם מאימת האימאם התימני שאיים לרצוח את כולם ולחטוף את ילדיהם ותינוקותיהם ולכן ברחו כולם בפאניקה . למחנה  חאשד – גאולה  ויצרו עומס בלתי נסבל על המחנה שתוכנן ל 500 איש אך ברחו אליו 14000 איש במכה מפחד פרעות הערבים.

הפגיעה בבן גוריון מקוממת – כל הזכרון ההסטורי עוות בשקר אחד גדול.

הפגיעה בזכרו של בן גוריון היא בלתי נסבלת. האיש והמנהיג שהעדיף להביא מתימן במבצע אווירי שלא היה כדוגמתו בעולם . ״כנפי נשרים״  50,000 איש מתימן בשנה וחצי. בתקופת השיא נחתו 700-800 עולים ביום והעוברו בחשאי למחנות כדי לא לעורר את העולם .

וזאת מדינה שהיו בה 650,000 איש לאחר מלחמה קשה והיא ללא תקציב,  והוא קיבל החלטה להעדיף את התימנים על ניצולי שואה שחיכו במחנות עקורים באירופה, ..

התימנים, רבניהם, ומנהיגיהם הם שניהלו וארגנו בתחילה את מחנות חאשד, גאולה, עין שמר, וראש העין  לפי בקשתם והיו שותפים לכל פעילות במחנה.

התימנים שוכחים שהרבנים ומנהיגות תימן ומקובליהם ואנשים מטעמם היו שותפים מלאים של הסוכנות והגוינט  לניהול המחנה בחאשד ולפעילות בו והם אחראים לבלגן כמו כולם – אבל יש את מי להאשים, והאשמים האמיתים מטעם הקהילה התימנית מסתתרים היום ולא מדברים . מה שטוב הוא שהכל רשום כי הגוינט , והסוכנות היו מסודרים. והיו לא מעט אנשים שתיעדו את הסטוריה ורשמו בדיוק מה קרה  בניגוד לטענות העולות היום .

 תימנים – כפויי טובה

במשך  כ 100 שנים שלמות החזיקו האשכנזים מאירופה את כל קהילת בני תימן על חשבונם בחיים כדי למנוע את כלייתם דרך "חברת כל ישראל – כי"ח " ו הזרימו כסף רב לתימן ומנהיגיה התימנים, הם אלו שפנו נואשות להצילם ליהודי אירופה שהיו  מאורגנים למשעי  (מה לעשות אשכנזים) לתימנים לא היה כסף למרות האגדות, ושום תימני לא הסכים לתרום שקל למאמץ לאומי והם מעולם לא קיימו מגבית קהילתית  – להיפך  התימנים הם העדה המפולגת ביותר בעם ישראל  ולעולם לא הצליחו להתארגן  והתוצאה היתה הטלת בוץ במיטיביהם

זה מספיק להיום.  פרטים נוספים בהמשך  בדרך לחשיפה מלאה של הפרשה .

גילוי דעת – אם מגיע לתימנים פיצוי בגין מעשים או עוולות שנעשו  כלפיהם – תתכבד המדינה ותשלם,  אך לאיש אין את הזכות להעליל עלילות דם שקריות על אחרים בגין מעשים שלא נעשו, ולהסית כדי לקבל פיצוי -ראוי שהמדינה לא תרתע מוועדת חקירה נוספת  ותחשוף את כל האמת בפרשה משום שזאת הדרך הנכונה להתמודד עם פרשה שהיא פוליטית הסטורית  בעיקרה .

 

http://econoblog.co.il/

 

על הכותב   אבי זלינגר  בעל הבלוג הכלכלי  ECONOBLOG.CO.IL     עוסק בפיתוח מוצרים וטכנולוגיות

Avi-Zelinger

גר בתל אביב 57, מתעניין בנושאי כלכלה, מדינה, הסטוריה, בורסה שוק ההון ועוד. חושב קצת אחרת, משתדל להנות מהחיים כמה שאפשר. טכנולוג, מייקר, מפתח פטנטים, מכונת קריאה אנושית, מומחה לטכנולוגיית מידע, כריית ואיתור מידע, ארכיונים, מומחה למשימות מיוחדות ופרוייקטים מיוחדים. מומחה להסטוריה של יהודי תימן ואחרים. מומחה לסלטים יהודיים/ בלקנים למינהם, מפתח מוצרי מזון ושיטות שימור. מפתח הטרפז ואימון קומנדו לחיזוק הגוף, הסיבולת, הנשימה, והשרירים . אוהב גבינות, יין, נקניקים, בשר, חמוצים אלכוהול, קפה, ואת כל החטאים ומסיבות, וכל מה ששובר שגרה ומעניין.

3 Comments

  1. מריח כמו יחידת הדיסאינפורמציה של השבכ\מוסד..

    הבעייה שלשקר יש רגליים..

  2. שקרים מסריחים. כמה שילמו לך על הכתבה? מאחל לך ולמשפחתך מחלות ממאירות. שכספך יושקע בבתי חולים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.