1

הפנסיות החדשות משוערכות ב 35-40 אחוז מעל לשווין לתשלום, בעוד 10-20 שנה, הבכי בדרך.

החלוקה האמיתית בציבור בישראל, היא בין האנשים שנכללו בהסדר קרנות הפנסיה ההסתדרותיות 1995 , והסדר הפנסיה לעובדי המדינה 2003 , לבין אלו שהושארו אחריהם בשלג מחוץ להסדר.

(תעזבו את אוסלו ,השטחים, ההתנחלויות, ימין ושמאל, רק מבלבלים את כולם, אלו הגבולות האמיתים שישפיעו על כל אחד בזקנתו.) .

זהירות !! "פנסיה שלילית" לפניך.

האנשים שנותבו לקרנות הפנסיה החדשות ולחסכון פנסיוני לאחר יום ה X נמצאים היום במצב של "פנסיה שלילית " כלומר בפער של  30-40  אחוז פער בין הפנסיה המדווחת לפרישה בשערוכי הפנסיה, לבין תשלום הפנסיה שיקבלו בפועל, אך לעומת הראשונים שמסובסדים ב 100 אחוז מתקציב המדינה, בקרוב ל 10 מיליארד בשנה.

וזאת מ 4 סיבות :

א. "ועדת בכר" 2005  להפרטת החסכון הפנסיוני אפשרה לטייקונים (כמו תשובה)  ולחברות הבורסאיות להנפיק לקרנות הפנסיה אגרות חוב ללא בטחונות (בניגוד להלוואות המבוטחות ברובן הניתנות לטייקונים לחברות ולציבור בבנקים – כדי למנוע את התמוטטות הבנקים ) מהלך שגרם כבר למחיקת 40-70 מיליארד שקלים מכספי החסכונות ב"קרנות הפנסיה החדשות" ואיש אינו מפרסם את הנתון האמיתי – קרנות הפנסיה עברו למתן הלוואות פרטיות כדי להסתיר את היקף הבעייה. .

ב. ירידת הריבית על איגרת חוב הארוכות מכ- 4 אחוז לשנה ל 2.5 אחוז לשנה, בתוספת קפיצת מחיר דמי הניהול הפנסיונים ב 100 אחוז (דמי הניהול ממנו את רכישת קרנות הפנסייה-אחלה תרגיל ) לאחר הפרטת הקרנות ב 2005  מהלך שחיסל 30 אחוז מתזרים הכנסות הריבית המשולמת על אגרות החוב ושאב את הריבית המשולמת ויצרה חור אדיר בתזרים ההכנסה של הקופות.

ג.קיצוץ  זוחל בכנסת, רק בזכויות המס של הפנסיות החדשות, תוך שמירה מלאה על זכויות הפנסיה התקציבית של עובדי המדינה וההסתדרות – בכנסת קיים לובי ימין שמאל חזק שמגן על הפנסיות התקציביות ועל פנסיות עובדי המדינה וההסתדרות ופוגע בשאר במכוון בדילים שונים כדי להמנע מפגיעה בפנסייות התקציביות .

ד. הפנסיות החדשות נתונות לחסדי תנודות הבורסות וביצועי הכלכלה ושערי אגרות החוב משתנים וכל משבר כלכלי מעיב עליהן, בשעה שבפנסיות הישנות הסדר הפרישה מתוקצב רק כ"אחוז מהשכר הקובע" כ 70 אחוז, או בממוצע השכר בשנים האחרונות בתוספת הצמדה למדד ללא קשר לשום פרמטר כלכלי אחר. .

 הדור הנוכחי שוחק את הקרן והריבית של הדור הבא .

קופות פנסיה עובדות בשיטת  "הדור הבא מממן פרישת הדור הנוכחי בהפקדותיו", אולם בשלוש השנים האחרונות כל קופות הפנסייה החדשות נכנסו למצב המכונה "גרעון אקטוארי " שבו עקב ירידת הריבית על אגרת החוב הארוכה, תזרים הכנסות קרן הפנסיה ירד דרמטית, כי חישוב הכנסות קרן הפנסיה ותשלום הפנסיה מתבצע לפי 4 אחוז ריבית, אקטוארית ואילו והריבית ירדה ל 2.5 אחוז בשנה.

ולמעשה על פי חישוב פנסיוני  ב 4 אחוז במקום 2.5 אחוז הפורשים היום מקבלים תשלום פנסיה עודף שאינו מגיעים להם על חשבון המבוטחים הבאים, משום שמחד הכנסות הריבית ירדו, ואילו התשלום כיום מתבצע על פי הנחה אקטוארית של 4 אחוז, מהלך שמרוקן את קרן הפנסייה ולא יותיר אותה מאוזנת  אקטוארית עבור הדור הבא שמממן את הדור הנוכחי .

5000-10000 איש  עובדי מדינהופנסיונרים כבר מקבלים פנסיות מעוותות על חשבון קופות הפנסייה שלהם.

בשנת 2003 הולאמו קרנות הפנסייה ההסתדרותיות עקב גרעונות אקטוארים כאלו, והמפקח על הביטוח השתלט עליהן הנהיג תקנון שמחייב את קופות הפנסייה לאזן את התשלומים המשולמים מיידית עם כל סטייה בריבית האקטוארית של 4 אחוז ,אולם כבר שלוש שנים  שגם המדינה וגם קרנות הפנסיה החדשות  וכנראה גם חברות הביטוח לא מקיימות את החלטת המפקח על הביטוח מאימת הציבור שיווכח שהפנסיה שלו קטנה באופן מהותי לעומת השיערוכים שקיבל כל ימי חייו על הסכום הפנסייה שיקבל כפנסיונר .

כל סטייה בריבית האקטוארית שווה לעשרות מיליארדים של תשלומים עודפים ויוצרת חור במאזני קופות הפנסיה וחברות הביטוח  ומערערת את יציבותן וההערכה כרגע היא שקיים חור ריבית של 80-60 מיליארד שקלים במאזני חברות הביטוח  וקופות הפנסיה מהלך שיכול להביא להתמוטטותן הכספית .

בקרוב ילידי 1950-1954  יוצאים לפנסיה ומדובר ב 150-200,000 איש     דור ילידי 1948 הקמת המדינה  היום בן 67 גיל פנסייה .

כמובן שבקרנות הפנסיה ההסתדרותיות  ובקרנות הפנסיה הממשלתיות האוצר סותם את החור הזה מתקציב המדינה בעלות של 10 מיליארד בשנה, ולא מבצע שיערוך של הפנסיות הישנות ומתאים אותם למצב החדש .

ההחלטה השקטה שקברה את הפנסיות החדשות, ותוריד את שיערוכן ב 35 אחוז .

בשבוע שעבר החליטה המפקחת על הביטוח דורית סלינגר כי "חישוב הפנסייה הסופי " יערך רק באופן אישי לכל מבוטח רק בעת פרישתו לפנסייה ,המשמעות היא כי החוסך לא יודע מה תהייה הפנסייה שלו, אלא רק ביום הפרישה ,וכל מספר או שערוך אין לו ערך  .

למען ההגינות ראוי להדגיש כי המפקחת הטרייה ירשה את הבעייה הלוהטת מ2  מפקחים לפניה שלא טפלו בבעייה ו2 שרי אוצר שפחדו אפילו להתבטא בנושא -משום שמדובר בבעייה חמורה, ובעיקר בעת בחירות  משום שהפגיעה בפנסיות קשה .

סלינגר ביטלה בפועל את "הערבות ההדדית" בקרן הפנסייה ואת אפקט "דור מממן את הדור שלפניו", ולמעשה כרגע נפרצה הדרך לקרנות הפנסייה למיהול כושל לחלוטין של הפנסייה, משום שאין הנחייה מרכזית לחישוב הגרעון האקטוארי , אלא חישוב אישי שמבטל את עקרון הפנסייה .

חשבון הפנסייה יראה כמו חשבון המים של הבניין המשותף -כולם משלמים על הצריכה השוטפת (לא יודעים איפה הנזילה)

במצב החדש לא ברור על פי אילו פרמטרים תאוזן קרן הפנסייה, ואיך ימדד הגרעון האקטוארי ויאוזן, למעשה חשבון הפנסיה יראה כמו חשבון המים בבניין משותף, כשכולם משלמים לעיריה הכושלת על ניהול המים,  איש לא יודע כמה מים שכנו משלם ומקבל, וכולם מממנים את "הצריכה המשותפת" מבלי להבין לאן הלכו המים?  ואיפה הנזילה בצנרת – אך כולם משלמים בכפייה .

המדינה גלגלה את הבעייה 10 שנים קדימה לשר האוצר שיהיה בשנת 2026

המהלך משחרר את המדינה מהזעקה האיומה שבה הציבור יגלה כי הפנסיות שלו קרסו בערכן ב 35 אחוז – שהן בדיוק הטבות הממשלה לעידוד הפנסייה או, הקנס הפנסיוני  לפדיון הפנסייה והבעייה מועברת לשר האוצר בעוד 10 שנים שיאשים את שר האוצר הנוכחי  בהחלטה .

ואילו בפנסיות הישנות ימשיכו החגיגות על חשבון קופת המדינה, והשלטון יטריף את הציבור בויכוחים הזויים בין ימין ושמאל, כדי לטשטש את הבעיות  האמיתיות של הציבור .

סלינגר

 

 

 

 

Avi-Zelinger

גר בתל אביב 57, מתעניין בנושאי כלכלה, מדינה, הסטוריה, בורסה שוק ההון ועוד. חושב קצת אחרת, משתדל להנות מהחיים כמה שאפשר. טכנולוג, מייקר, מפתח פטנטים, מכונת קריאה אנושית, מומחה לטכנולוגיית מידע, כריית ואיתור מידע, ארכיונים, מומחה למשימות מיוחדות ופרוייקטים מיוחדים. מומחה להסטוריה של יהודי תימן ואחרים. מומחה לסלטים יהודיים/ בלקנים למינהם, מפתח מוצרי מזון ושיטות שימור. מפתח הטרפז ואימון קומנדו לחיזוק הגוף, הסיבולת, הנשימה, והשרירים . אוהב גבינות, יין, נקניקים, בשר, חמוצים אלכוהול, קפה, ואת כל החטאים ומסיבות, וכל מה ששובר שגרה ומעניין.

One Comment

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.