7

איך נספרו ודווחו "ילדי תימן החטופים" במפקד אוכלוסין חובה 1961 – משמעויות המידע שנאסף ?

מפקדבשעה שבציבור נשמעות טענות על העלמות אלפי ילדי תימן שנחטפו, הרי בשנת 1961 כ-5 שנים לאחר סיום "פרשת ילדי תימן החטופים"  וסיום עליית התימנים לישראל הוכרז יום "עוצר" של 24 שעות בכל המדינה, לצורך ביצוע "מפקד אוכלוסין ענק- חובה"  כדי לטייב את מאגר האוכלוסיה במדינה.

גילוי דעת – אם מגיע לתימנים פיצוי בגין מעשים או עוולות שנעשו כלפיהם – תתכבד המדינה ותשלם, אך לאיש אין את הזכות להעליל עלילות דם שקריות על אחרים בגין מעשים שלא נעשו, ולהסית כדי לקבל פיצוי -ראוי שהמדינה לא תרתע מוועדת חקירה נוספת  ותחשוף את כל האמת בפרשה משום שזאת הדרך הנכונה להתמודד עם פרשה שהיא פוליטית הסטורית  בעיקרה .

 

 

מפקד אוכלוסין חובה 1961 בדק בן השאר את:  רישום וקיום של כל הילדים החיים והמתים של כל אזרחי המדינה כפי שדווחו הוריהם, החל משנת . 1947  . גם לפני עלייתם ארצה, וגם לאחר עלייתם לארץ , הרישום המפורט נועד לצורך תיעוד ורישום מסודר של אוכלוסיית המדינה הצעירה – ׁ(שאלה 13 עמוד 3 בטופס המפקד האוכלוסין 1961 המוצג למטה- טופס בן 4 עמודים) .

            טופס מפקד אוכלוסין חובה 1961 –   לכו  לדף מספר 3 במפקד שאלה 13

             מספר הילדים המתים והחיים בעת המפקד.

http://www.cbs.gov.il/mifkad/q_census1961.pdf

כרזת מפקד 1961

http://www.cbs.gov.il/imgs/mifkad/mifkad%201961.jpg

נבדקו בנוסף גילאי האוכלוסיה לצורך טיוב מאגר ביטוח לאומי שהוקם בשנת 1955, משום שלרבים מהעולים לא היה תאריך לידה מדוייק, ובנוסף נבדקה השכלתם, ועיסוקם  ומאפיינים דמוגרפים נוספים שהיו חשובים למדינה המתהווה לגבי אזרחי המדינה . מפקד ראשון נערך בשנת 1948 מייד לאחר הקמת המדינה .

החתום מטה מכיר את פרשת נעדרי תימן . לצערי קרתה תקלה במנגנון השיתוף ניתן לרחת מכאן את הלינק  לכתבה

 

קפסולת זמן רשומה של המדינה למצב האמיתי שהיה בעת פרשת הילדים הנעדרים.

מפקד אוכלוסין 1961 – חובה הוא קפסולת זמן רשומה של כל מי שהיו מעורבים בפרשה, הורים, ילדים, והמדינה, והכל רשום וממוחשב –  משום שהמדינה החלה להסתמך על מחשבים בניהולה, וממצאי המפקד הם ממש כמו מציאת "המגילות הגנוזות"  על כל הצדדים היתה חובת דיווח בחוק,  ומכאן ניתן לבדוק את הטענות באופן מדעי (הכל רשום) ומי שלא דיווח אמת ומדווח היום על מצב אישי אחר, הרי שהאמת ניתנת לחשיפה .

מכיוון שהכל רשום, ניתן להשוות בין המאגרים השונים הנאספים היום על ידי הקהילה התימנית, לבין מה  שדווח במפקד האוכלוסין  1961 על ידי ההורים שילדיהם נחטפו ולמצוא את האמת בקלות .

עוצר כללי הוטל על אזרחי המדינה.

עוצר כללי הוטל על כל ישובי המדינה, ולמעט הובלת מזון כל הציבור נקרא להשאר בביתו ולחכות לפוקדים מטעם המדינה, שמלאו טפסים אישיים מפורטים לכל משפחה שלא ידעה עברית וכן סקר סוציו אקונומי של מצב האוכלוסיה .

מפקד אוכלוסין 1961 נערך עם סיום קליטת רוב העולים ממזרח אירופה ומארצות ערב. ועם סיום התנועות הגדולות של אוכלוסיות השונות בתוך המדינה ומחוץ למדינה כשהפכו למינוריות בקרב כל אוכלוסיית המדינה, המפקד היה מפקד חובה וכל אוכלוסיות המדינה נכללו בו והוא היה המפקד השני לאחר מפקד 1948 שנעשה לאחר הקמת המדינה לאחר סיום מלחמת השחרור.1948.

מטרת המפקד – טיוב בסיס הנתונים הלאומי שנוצר במפקד אוכלוסין  1948

מטרת מפקד אוכלוסין 1961 היה טיוב ובניית בסיסי נתונים מתקדמים על בסיס ממוחשב למערכות משרד הפנים, ביטוח לאומי, מערכת הבחירות,  מאגרי צה"ל, משרד הרישוי, ומשרד החינוך לצורך ניהול מתקדם של המדינה, והמפקד היה אמור לרשום ולתעד את כל האוכלוסיה החיה והמתה שהיתה במדינת ישראל בתאריך זה  1961 .

בנוסף בוצע תיעוד  מדוייק לאחור של כל האוכלוסיה שמתה בישראל או מתה בדרך לישראל בעת העלייה, כפי שבוצע במפקד קודם בשנת 1948 מייד לאחר מלחמת השחרור והקמת המדינה . . תועדו כל הילדים החיים והמתים של כל המשפחות המדינה שהיו עד בני 13 בשנת 1947

כלומר באופן מעשי "כל ילדי תימן הנעדרים" תועדו בכתב במפקד 1961 על ידי הוריהם – למרות ששתקו כל השנים לטענתם

מפקד אוכלוסין 1961 היה מתקדם מאד לתקופתו  מדעי -סטטיסטי והשני מהקמת המדינה הראשון ב 1948

http://www.cbs.gov.il/census/census/pnimi_page.html?id_topic=3

מפקד 1961 הוגדר מראשית תכנונו כמפקד "מדעי" (דהיינו, שמטרתו המוצהרת הייתה עריכת מפקד סטטיסטי ומודרני), ולכן היה זה המפקד הסטטיסטי הראשון שנערך בישראל. באותה תקופה, הוא היה בין המפקדים המתקדמים שנערכו בעולם המפותח, הן בשיטותיו והן בממצאיו. הוא גם המפקד הראשון שבו נעשה שימוש נרחב בנתוני מרשם התושבים לשיפור סקירת האוכלוסייה. שימוש זה חזר ואף הורחב בכל המפקדים מאז.
מפקד 1961 נערך בשני שלבים : בשלב הראשון נשאלה כל האוכלוסייה שאלות בנושאים דמוגרפיים, ולאחר מכן, בשלב השני, קיבלו 20% ממשקי הבית שאלונים מורחבים ובהם שאלות בנושאים חברתיים וכלכליים. מפקד זה היה בין המפקדים הראשונים בעולם שנוצל גם להפצת שאלון מורחב למדגם של 20% מהאוכלוסייה.
שאלון מפקד 1961. – כל אזרחי המדינה והמשפחות במדינה דווחו על כל ילדיהם החיים והמתים מאז שנת 1945

האם אבדו ילדים בארץ או אבדו ילדים בדרך לישראל.

לוועדת בהלול- מינקובסקי דווחו כ 505 נעדרי תימן שהיו אמורים להיות בדיווחי מפקד האוכלוסין 1961 על פי דיווחי המשפחות, ולמעשה חובה  היה לדווח על כל ילד חי או מת  שנולד בישראל או נולד בדרך לישראל, במפקד זה שאסף את שמות כל הילדים החיים והמתים של כל האוכלוסייה.

תשימו לב לעמוד 3 שאלה 13  כמה מילדייך מתו  עד גיל 13 בישראל או בדרך לישראל ?  למעשה כל מי שטען שאיבד ילדים, או על ילדים חיים שבבעלותו או על ילדים שנחטפו לו, היה אמור לדווח בחובה באמצעות המפקד 1961. ומכאן ניתן לדעת בדיוק של ילד אחד בלבד, כמה ילדים באמת נעלמו  להורים, מול תמונת  הסיפורים המסופרים על ידי האוכלוסייה כיום .

רבים שכחו שהתקיים מפקד כזה בשעתו או משום מה לא דווחו על מות ילדים .

מספר הילדים המתים או הנחטפים או האחרים  לסוגיהם של כל משפחה, היה ידוע כבר ב1961 בסיום המדגם .

מה דווחו  עולי תימן במפקד האוכלוסין  על ילדיהם .?

מעניין מה דיווחו ההורים של חטופי תימן על ילדיהם בטופסי המפקד שמלאו באמצעות פוקדים לעומת המספרים המובאים היום בתקשורת של 1500 -4500  ילדים  הרי הכל ניתן בכתב והוכנס למחשבי המדינה ונמצא שם  עד היום .

http://www.cbs.gov.il/mifkad/q_census1961.pdf

 

כיצד חטופים קבלו קצבאות ילדים של ביטוח לאומי , בשעה שתשלום קצבאות החל  בשנת 1959  רק מגיל 14 ?.

כיצד חלק מהורי " החטופים " קבלו קצבאות ביטוח לאומי עבור ילדים מתים בפרשה שארעה בין 1948-1956 כשביטוח לאומי החל לשלם קצבאות ילדים רק בשנת  1959  והפרשה הסתיימה בשנת 1954 ? מספר רב של "משפחות חטופים" העידו שקבלו קצבאות ביטוח לאומי , יתכן שקיבלו קצבה אחרת שראוי לבררה וואולי היא המפתח  לחשיפת הפרשה .

משלוח צווי גיוס והפסקת תשלומי קצבאות ילדים מביטוח לאומי גרמו להתפרצות הפרשה.

הפרשה התעוררה לחיים בשנת 1965-1966 בעקבות  משלוח צוי גיוס לילדים שהיה ידוע שהם מתים, כשבמקביל תשלום קצבאות ביטוח לאומי למשפחות החטופים  מתים הופסק,  הקצבאות שולמו בתחילה רק לילד הרביעי .

על פי ויקיפדייה :

תולדותיה של קצבת הילדים בישראל

משנת 1959 ועד המלצות ועדת בן שחר

קצבת ילדים משולמת בישראל החל מספטמבר 1959, כחודשיים לאחר אירועי ואדי סאליב במטרה לסייע למשפחות מרובות ילדים. גובה הקצבה נקבע לפי מספר הילדים במשפחה, המצב התעסוקתי של ההורים ושירות ההורים בצבא[2].בתחילה, שולמה הקצבה רק עבור הילד הרביעי ואילך, ורק עד לגיל 14, הקצבה לכל ילד עלתה עד לילד השמיני במשפחה, מעל שמונה ילדים שולם סכום זהה לכל ילד.

בשנת 1965, בעקבות ביקורת שנמתחה על תוכנית הקצבאות הורחב החוק והוחל על ילדים עד גיל 18. הופעלה תוכנית נוספת שכונתה "קצבת ילדי עובדים" במסגרתה שולמו קצבאות גם עבור שלושת הילדים הראשונים במשפחה בתנאי שההורים מועסקים כשכירים[2]. בשנת 1970 הורחב בשנית החוק גם עבור הילד השלישי, במשפחות בהן ההורים אינם שכירים. בשנת 1972 שוב הורחב החוק, עבור כל ילד שלישי, בין אם הוריו שכירים ובין אם לאו.

בשנת 1961 התבצע רישום מדוייק של מספר הילדים לבסיס הנתונים של משרד החינוך, משרד הרישוי,  וצה"ל.

מוזר לחלוטין שאיש במשרד בחינוך לא התעניין בגורלו של תלמיד מדווח כמת שהיה אמור להגיע לכיתה א, ואילו אותו תלמיד שהיה נפקד בכיתה א ולא הראה סימני חיים עד גיל 18  כשקיבל פתאום  צוו גיוס או שקיבל כספי ביטוח לאומי , הכל רשום , כל אזרח יודע כי המערכת שולחת צוי אבחון וצווי טרום גיוס בשפע, כדי למיין את המועמדים לשרות בצה"ל לפי כישוריהם .

למעשה ההורים היו אמורים לקבל את הצוים מוקדם מאד מאד , ואילו בתי הספר ומערכת החינוך היתה צריכות לדווח ולהתריע על ילדים נפקדים במרשם התושבים שנערך בשנת 1961 שלא התייצבו למערכת החינוך. ומדובר במאות ילדים או אלפי ילדים לטענת החטופים  שלא הגיעו לכיתה א .

לא זכורים יותר ממקרים בודדים על אדם שביקש רשיון והוכרז כמת, או אדם שביקש לצאת מישראל עם זהות בדוייה והסתבר שאינה זהותו או דיווחי משרד החינוך על אלפי ילדים שלא הגיעו ללימודים בכיתה א או כל כיתה אחרת.

גילוי דעת – אם מגיע לתימנים פיצוי בגין מעשים או עוולות שנעשו  כלפיהם – תתכבד המדינה ותשלם,  אך לאיש אין את הזכות להעליל עלילות דם שקריות על אחרים בגין מעשים שלא נעשו, ולהסית כדי לקבל פיצוי -ראוי שהמדינה לא תרתע מוועדת חקירה נוספת  ותחשוף את כל האמת בפרשה משום שזאת הדרך הנכונה להתמודד עם פרשה שהיא פוליטית הסטורית  בעיקרה .

 

סוף דבר

מכיון שאני מכיר את הפרשה ואנשים מעלים דיווחים על דברים ואירועים שנעשו להם לפני 68 שנים, הרי שהכל רשום כולל דיווחי כל הצדדים, ורק נותר לבדוק את הרישומים ולהשוות לדיווחים  השונים .

נהנית ספר לחברך או שלח לינק  – הלייק מקולקל כרגע .

נכתב על ידי אבי זלינגר יזם ממציא פטנטים ובעל הבלוג        www.econoblog.co.il

הלינק לכתבה לרוצים להפיץ

 

 

Avi-Zelinger

גר בתל אביב 57, מתעניין בנושאי כלכלה, מדינה, הסטוריה, בורסה שוק ההון ועוד. חושב קצת אחרת, משתדל להנות מהחיים כמה שאפשר. טכנולוג, מייקר, מפתח פטנטים, מכונת קריאה אנושית, מומחה לטכנולוגיית מידע, כריית ואיתור מידע, ארכיונים, מומחה למשימות מיוחדות ופרוייקטים מיוחדים. מומחה להסטוריה של יהודי תימן ואחרים. מומחה לסלטים יהודיים/ בלקנים למינהם, מפתח מוצרי מזון ושיטות שימור. מפתח הטרפז ואימון קומנדו לחיזוק הגוף, הסיבולת, הנשימה, והשרירים . אוהב גבינות, יין, נקניקים, בשר, חמוצים אלכוהול, קפה, ואת כל החטאים ומסיבות, וכל מה ששובר שגרה ומעניין.

7 Comments

 1. שקרים בתשלום. על שקרים משלמים. מקווה שלא בני אדם ישלמו לך, אלא תקבל את המגיע לך מלמעלה בצורה של מחלות קשות. אי אפשר להחזיר חזרה את השקרים המטונפים שיצאו ממקלדתך. יש לך אינטרס חזק. יודעים כבר את דעתך בנושא, מהעבר.

 2. יותר טוב יכתוב הכותב על הכחשת השואה , ובאינטרנט הוא ימצא המון מכחשים ונתונים מומצאים ..
  זה יותר הגיוני שמברי הכחש בלע ששנוא התימנים הלז כותב , אין ספק שהוא חלק מהמכפישים של העידה הנפלאה הזו ומוטב לו שידח כדורים שישקמו את מצבו

 3. אכן "נשמע" מתנשא אשר מנסה להסתיר ולטשטש עקבות ולהסיח את הדעת מן האמת ,נשאלת השאלה מדוע?

 4. אם היית מבין באמת ומעורה באמת לא היית כותב את כל גיבובי השטויות שכתבת ילדים נחטפו לספרדים והם אמרו ברוך דיין האמת כי אמרו להם שהילדים מתו והתמימים האמינו
  לידעתך הרבה רבים מהחטופים צצים היום נוצרה מערכת זיוף אדירה של יצירת תעודת לידה על שם מקבלי קוני הילדים ואין שום דיגיטציה של המפקד ההוא אז כל מה שכתבת הינו גיבוב אחד גדול של שטויות לא מבוססות
  ואתה לא מכיר את פרשת ילדי תימן כלל וכלל כי אם היית יודע ומכיר באמת לא היית כותב מילה בנושא או מתגייס למחנה שרוצה לדעת את האמת ושיפתחו הפרוטוקולים וכל חטוף ידע מי משפחתו וההפך

 5. הבעיה היא שלא כולם קלטו בזמן אמת שילדם נחטף ולא מת. הנה הסיפור המשפחתי שלנו: בסוף שנות ה-90 כשהתקיימה ועדה פתוחה בנושא ילדי תימן, סב בעלי (100% מרוקאי!) נכנס להקשיב לדיונים מתוך סקרנות (הוא היה בפנסיה וכנראה היה לו קצת זמן). במסגרת הדיונים הוא שומע שהרבה מהמתלוננים מספרים שבמעברה בפרדס חנה נחטפו הרבה ילדים. כולל ילדים בני עדות שונות לאו דווקא תימנים ופתאום נופל לו האסימון שגם להם מתה ילדה במעברה בפרדס חנה. הוא שהה בירושלים כמה ימים בחיפוש אחר דירת קבע וכשחזר הודיע לו אישתו שביתם מתה במרפאה ונקברה. הם המשיכו הלאה ולא העלו בדעתם שיתכן ונחטפה.
  לאחר ששמע את הסיפורים ועלה בליבו החשד שיתכן ונחטפה, ניגש למשרד הפנים עם מספר תעודת הזהות של ביתו לברר מה עלה בגורלה. ומתברר שאין שום תעודת פטירה ורשום שבסוף שנות ה-60 היא ירדה מהארץ. (לא זוכרת את התאריך המדוייק) הם ניסו לברר עוד אך ללא הועיל. אפשר רק לדמיין את הסבל שכל הסיפור גרם להם.
  אני דווקא חושבת שחלק מהסיבה שלא מפרסמים את מה שקרה זה שהרבה אנשים בכלל לא קולטים שילדיהם נחטפו ולמה לעורר סבל מיותר?
  דרך פשוטה לקבל היקף של הבעיה היא לבדוק כמה ילדים רשומים במשרד הפנים שירדו מהארץ בשנים האלו ללא ההורים… (הרי התחילו לשלוח להם צווי גיוס ומישהו מהמעורבים בשלטון קלט שיש כאן בעיה ופשוט נכנס למאגרי משרד הפנים וסימן את כל הילדים ככאלו שירדו מהארץ…) כמה ילדים בני 16 באמת יורדים מהארץ ללא 2 ההורים?

 6. קראתי את הגיגך שנשמעים הגיוניים חלקית.
  מלבד הצעותיך, הנך מצהיר שאתה "החתום מטה מכיר את פרשת נעדרי תימן".
  סלח לי אבל מה בדיוק עומד מאחורי המשפט הזה שלך שאתה מכיר את פרשת ילדי תימן?
  ומדוע יש בהגיגך לא מעט משפטים של יהירות, התנשאות וזלזול כנגד מזרחיים וכנגד יוצאי תימן בפרט?
  אתה לא נשמע אמין בכלל לצערי, נשמע כמו אשכנזי יהיר, מתנשא ומזלזל שמסתיר גזענות חבויה בין מילותיך המסודרות.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.